18 lutego 2024

Fundusze inwestycyjne, styczeń 2024

Dane z minionego miesiąca

Sprzedaż w funduszach ponownie faworyzowała fundusze dłużne, zaś akcyjne odnotowały odwrót. Sytuację ratują PPK.

Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych - na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ

Największe wzrosty:

1. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy 914.71 MLN PLN 15.75%
2. Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 249.69 MLN PLN 7.23%
3. PZU SEJF+ 224.01 MLN PLN 17.39%
4. Santander Dłużny Krótkoterminowy 222.07 MLN PLN 5.82%
5. Pekao Spokojna Inwestycja 216.55 MLN PLN 4.32%
6. Investor Oszczędnościowy 200.96 MLN PLN 10.73%
7. Pekao Konserwatywny 190.01 MLN PLN 5.25%
8. Millennium Obligacji Klasyczny 158.69 MLN PLN 6.07%
9. Generali Oszczędnościowy 148.41 MLN PLN 15.74%
10. BNP Paribas Lokata Kapitału 138.13 MLN PLN 16.17%

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej dziesiątce obecne są jedynie fundusze dłużne: obligacyjne, uniwersalne, korporacyjne. Dość wysoką pozycję funduszy Santander uzasadniają wyniki, czego nie da się powiedzieć o liderze zestawienia z olbrzymum przyrostem.

Największe spadki:

1. PKO Dóbr Luksusowych Gloablny -56.36 MLN PLN -10.58%
2. Goldman Sachs Akcji -52.41 MLN PLN -3.35%
3. QUERCUS lev -47.53 MLN PLN -28.05%
4. Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania -44.1 MLN PLN -2.7%
5. PKO Akcji Rynku Złota -43.72 MLN PLN -7.06%
6. Investor Obligacji -41.49 MLN PLN -9.88%
7. Santander Akcji Polskich -33.6 MLN PLN -4.03%
8. PKO Surowców Globalny -32.07 MLN PLN -5.89%
9. Generali Korona Akcje -30.94 MLN PLN -5.48%
10. PKO Akcji Rynku Polskiego -26.1 MLN PLN -17.67%

Fundusze ze spadkami aktywów notują raczej niewielkie ubytki, wyraźny jest odwrót od polskich akcji, a rodzynkiem dłużnym w zestawieniu jest fundusz Investors.

Aktualności

Nie mam jakiś szczególnych informacji tym razem, ale pragnę przypomnieć inwestorom w fundusze: w tym roku zyski i straty z funduszy rozliczamy w PIT sami, nie ma automatycznego opłacania podatku Belki. Jednocześnie można będzie zyski i straty kompensować z giełdą.
Czas na notowania, z dnia 2024-02-14.

Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów

Wzloty w terminie 3M:
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 7.04%
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O 5.99%
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG 5.86%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 5.46%
Pekao Obligacji i Dochodu 4.93%

Choć okres 3M wydaje się korzystny dla wyników funduszy długu wschodzącego, to spojrzenie na ostatni miesiąc może zrewidować apetyt na ryzyko:

Wzloty w terminie 1M:
PKO Papierów Dłużnych USD 1.55%
Pekao Obligacji Dolarowych Plus 1.41%
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój 1.34%
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 0.86%
ALIOR Odpowiedzialny 0.65%

Ten miesiąc był dobry tylko dla niektórych funduszy długu zagranicznego, a wspierały je wahania siły złotego.

Upadki w terminie 1M:
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -3.36%
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych -2.92%
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) -2.21%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące -1.94%
Allianz PIMCO Emerging Local Bond -1.76%

Cofnięcie można na razie traktować jako korektę, ale w przypadku kilku funduszy wyżej jest to bolesne.

Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów

Wzloty w terminie 3M:
Ipopema Obligacji 4.64%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 4.44%
Santander Obligacji Korporacyjnych 4.41%
ALIOR Obligacji 4.39%
Pekao Konserwatywny Plus 4.39%
Pocztowy Obligacji 4.23%
SGB Bankowy 4.09%
Eques Obligacji 3.88%
Ipopema Obligacji Korporacyjnych 3.78%
Generali Korona Dochodowy 3.78%

Krajowy dług nadal się opłaca, nając zarobić ponad inflację. Czasem bardziej umacniająsię obligacje skarbowe, czasem korporacyjne (wyższa rentowność). Ten miesiąc był lepszy dla funduszy o bardziej uniwersalnym i konserwatywnym charakterze, czyli unikających długoterminowych obligacji skarbowych:

Wzloty w terminie 1M:
Pekao Konserwatywny Plus 1.59%
Ipopema Obligacji Korporacyjnych 1.42%
AGIO Kapitał 1.27%
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny 1.25%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1.24%
Noble Fund Konserwatywny 1.24%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 1.23%

Upadki w terminie 1M:
Goldman Sachs Obligacji -1.11%
Generali Obligacje Aktywny -1.06%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny -1.04%
Pekao Dłużny Aktywny -1.0%
BNP Paribas Obligacji -0.98%

Pozostałe fundusze 1M

Wzloty w terminie 1M:
Skarbiec Spółek Wzrostowych 19.6%
Skarbiec Nowej Generacji 15.95%
Esaliens Spółek Innowacyjnych 12.05%
Investor Turcja 9.59%
Caspar Globalny 9.44%

Pomimo odwrotu klientów z akcji, to fundusze akcji growth, technologicznych, rosły. Uwagę zwróciły wyniki Nvidii, nadzieje pokładane w AI przekładają się na kurs. Rynki rozwinięte warto obserwować.

Upadki w terminie 1M:
Superfund Spółek Złota i Srebra -15.31%
inPZU Akcje Rynku Złota O -12.86%
PKO Akcji Rynku Złota -11.26%
Allianz Akcji Rynku Złota -11.17%
UNIQA Akcji Rynku Złota -10.17%

To chyba samo się komentuje. Mimo wojen, niepokoju, złoto (głównie akcje spółek wydobywczych) było przegranym walorem. I to praktycznie od trzech lat, choć z różną intensywnością. Poniżej wykres PKO Akcji Rynku Złota.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

4 lutego 2024

Ulewa spadku (wstępne dane demograficzne Polski za 2023 r.)

 Co roku publikuję krótkie podsumowanie demografii Polski, porównując ją do zjawisk atmosferycznych, gdyż spodziewam się burzliwego przebiegu zmian. Tym razem czynię to szybciej, opierając się o dane wstępne.

Według wstępnych szacunków, w 2023 r. zarejestrowano 272 tys. urodzeń żywych (ok. 33 tys. mniej r/r), zmarło ok. 409 tys. osób (ok. 39 tys. mniej r/r). Przyrost naturalny wyniósł -137 tys. osób, ale GUS szacuje zmianę ludności na -131 tys. osób. Poniżej  wykres Rafała Mundrego.


Patrząc na przyrost, to ponownie jakby zniknęła Zielona Góra, ale to, co martwi najbardziej, to szybki spadek urodzeń, a co za tym idzie: niski TFR. Liczba zgonów na koniec roku nieco mnie zaskoczyła, bo nie sprawdziło się poprzednie wyliczenie, wskazujące, że może być ich jedynie 400 tys. Może to oznaczać, że zgony szybciej powracają do swojego starego rosnącego trendu sprzed pandemii.

Całkiem możliwe, że w kwestii niskiej dzietności zrównaliśmy się z Japonią, a może nawet jest gorzej, o czym ostatecznie dowiemy się, gdy oba kraje opublikują dana roku 2023. Ten fatalny stan polskiej dzietności nazwałem "pierwsza Japonia", gdyż od lat marzyliśmy o statusie "drugiej Japonii", a w tej dziedzinie osiągamy go "bardziej".

Można pocieszać się trendem migracji, gdyż wg ZUS mamy więcej o 64483 cudzoziemców płacących składki względem końca 2022. Ich ogół to 1 mln 127 tys. osób. To znacznie mniejszy przyrost niż rok wcześniej. Patrząc kierunkami, największe przyrosty dotyczyły obywateli:
BIAŁORUSI  +21264
UKRAINY  +13407
INDII  +4588
KOLUMBII  +3535
NEPALU +3481
FILIPIN +2870
UZBEKISTANU  +2026
TURCJI +1783
BANGLADESZU +1770
INDONEZJI  +1759

Odczuwalny jest spadek przyjazdu nowych Białorusinów oraz zmniejszony napływ Ukraińców, których ogół w Polsce jest i tak bardzo liczny. Nie ma więc szans na utrzymanie 50% udziału krajów "bliskich kulturowo" w nowej imigracji. Możliwe, że wahadło bilansu migracji z tych krajów wychyli się w drugą stronę, a wtedy o migrantów będzie trzeba zabiegać daleko w Azji.


Potencjał emigracyjny Ukrainy wyczerpuje wojna, a Białorusi - jej sytuacja oraz... nasze przewagi. W ciągu roku ściągnęliśmy około 20% rocznika młodych Białorusinów. Utrzymanie tego tempa jest zupełnie nierealne bez wystąpienia kolejnych silnych push factors (czynników wypychających),Większość krajów nie podała jeszcze danych demograficznych za rok 2023, ale z odczytów miesięcznych można powiedzieć, że podobne trendy miało wiele krajów rozwiniętych, notując spadającą liczbę urodzeń, liczną migrację. Szacunkowy TFR publikuje profil X BirthGauge


Są za to informacje z Chin, gdzie urodziło się 9,02 mln dzieci, zmarło 11,1 mln osób, co daje ubytek naturalny 2,08 mln osób. Rosnąca liczba zgonów w Chinach związana jest ze starzeniem ludności i będzie rosła, nawet do 20 mln, przez kolejną dekadę.


28 stycznia 2024

Obligacje detaliczne w lutym 2024. Co wybrać?

W lutym 2024 r. w ofercie obligacji skarbowych dla klientów detalicznych mamy kolejną obniżkę oprocentowania w pierwszym okresie o 0,1pp względem stycznia.  Przy czym co innego znaczy to dla obligacji inflacyjnych, co innego opartych o stopę procentowo (dotyczy miesiąca), a co innego dla trzylatków (dotyczy każdego z trzech lat). Oferta trzymiesięcznych papierów nadal jest bez zmian. Konkrety poniżej w tabeli.

Zestawienie ofert obligacji:

Obligacje / Warunki na: 2023.11 od 2024.01 od 2024.02
3M 3% 3% 3%
Roczne (ROR) 6,25% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP 6,15% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP 6,05% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP
Dwuletnie (DOR) 6,5% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,1% 6,4% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,5% 6,3% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,5%
Trzylatki TOS 6,6% z coroczną kapitalizacją 6,5% z coroczną kapitalizacją 6,4% z coroczną kapitalizacją
Czterolatki (COI) 6,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1%, odsetki co roku 6,65% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25%, odsetki co roku 6,55% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25%, odsetki co roku
Dziesięciolatki (EDO) 7% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25% 6,9% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5% 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%
Sześciolatki (rodzinne) 6,95% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5% 6,85% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% 6,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75%
Dwunastolatki (rodzinne) 7,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% 7,15% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% 7,05% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2%

Inwestycję można zakończyć wcześniej, ale to kosztuje: 0,5 zł dla obligacji ROR/DOR, 0,7 zł dla każdej obligacji 100 zł dwu-, trzy-, cztero- i sześcioletniej, a 2 zł dla dziesięcio- i dwunastolatków. Opłata nie obciąża nominału, więc odejmowana jest od odsetek, o ile odpowiednio urosły lub zostały wypłacone.

W grudniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 4.422 mln zł, a liderem były trzylatki (udział 32%), zaraz za nimi czterolatki (31%). W całym roku sprzedaż dała 48,7 mld zł. Sądzę, że po grudniu MF powiedziało sobie "tak trzymać" i skupi się na rolowaniu i utrzymaniu poziomu, który jednak nie był taki równy w poszczególnych miesiącach:

Skarb realizuje swoje obniżki na raty, prawdopodobnie dlatego, by studzić zapał inwestorów bez kreowania kolejnej górki. I o ile do maja może to studzenie być łatwe, to w kolejnych miesiącach będzie trudniejsze, bo trzeba rolować górki roku 2022 (serie DOR) i 2023 (ROR).

Co wybrać: obligacje detaliczne czy lokaty, obligacje hurtowe? 
Oferty banków to zwykle 4-5% dla obecnych klientów, a więcej dają wybrane promocje na start (rzędu 6%) lub oferty mniejszych banków jak np. Velo Bank, Toyota Bank. Stopy procentowe nie uległy zmianie i przy stopie referencyjnej 5,75% oferta banków nie wygląda jakoś szczególnie dobrze nawet na tle DOR.

Przypomnę też, że przy spadającej ofercie banków ciekawe mogą być też oferty obligacji inflacyjnych nawet przy założeniu wcześniejszego zakończenia inwestycji. Jak widać, wraz z nową ofertą, premia spada, nadal jednak jest to warte rozważenia.

Na rynku hurtowym rentowności podlegały wahaniom, dalej jest to wartość rzędu 5%-5,3% dla stałoprocentowych na dłuższy termin i 6,4% dla zmiennoprocentowych. Spadające oprocentowanie sprawia, że klientów przyciąga segment obligacji korporacyjnych. Różnice pomiędzy indeksowaniem WIBOR i inflacją zacierają się, co z kolei zbliża ofertę detalu i hurtu, ale nie wyrównuje do końca.

W tej sytuacji skłaniałbym się raczej do dywersyfikacji na różne typy obligacji, przy czym oferta detalu wydaje mi się nieco lepsza, niż hurtowa. Zastanawia mnie, dlaczego tak dużo ludzi wybiera lokaty, a nie obligacje SP, które od miesięcy konkurują.

20 stycznia 2024

Fundusze inwestycyjne, grudzień 2023

Dane z minionego miesiąca

Ponownie klienci wpłacali głównie do funduszy dłużnych krótkoterminowych, a niechętnie traktowali akcje, szczególnie zagraniczne.


Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych
- na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ

Największe wzrosty:

1. PKO Obligacji Skarbowych 641.81 MLN PLN 12.42%
2. Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 182.04 MLN PLN 5.57%
3. Pekao Spokojna Inwestycja 168.86 MLN PLN 3.48%
4. PKO Obligacji Długoterminowych 165.31 MLN PLN 3.84%
5. Santander Dłużny Krótkoterminowy 158.38 MLN PLN 4.33%
6. Allianz Akcyjny 155.01 MLN PLN 4.04%
7. Goldman Sachs Obligacji 149.93 MLN PLN 2.58%
8. Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 144.28 MLN PLN 8.15%
9. Pekao Konserwatywny 140.98 MLN PLN 4.06%
10. Millennium Obligacji Klasyczny 121.94 MLN PLN 4.89%

Tym razem w TOP10 niemal same fundusze dłużne, na dłuższy i krótszy termin, jedynym rodzynkiem jest Allianz Akcyjny. Sentyment do rynku akcyjnego jakby się urwał razem z korektą. Przy okazji zdradzę, że jeśli chodzi o procentowe wzrosty funduszy, o aktywach>5 MLN, to w poprzednim miesiącu liderem był Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych, wzrost o 52.64%.

Największe spadki:

1. PKO Gamma Plus -73.03 MLN PLN -2.13%
2. PKO Obligacji Samorządowych II -26.26 MLN PLN -3.95%
3. PKO Obligacji Samorządowych -25.27 MLN PLN -2.28%
4. Rockbridge Obligacji -23.57 MLN PLN -22.01%
5. PKO Akcji Rynku Złota -21.35 MLN PLN -3.33%
6. Goldman Sachs Indeks Surowców -19.63 MLN PLN -4.53%
7. PKO Technologii i Innowacji Globalny -12.95 MLN PLN -0.5%
8. Investor Turcja -10.11 MLN PLN -20.13%
9. PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny -9.56 MLN PLN -2.98%
10. PKO Surowców Globalny -9.01 MLN PLN -1.63%

Nie jest jednak tak źle, o czym świadczą bardzo skromne spadki aktywów. Oprócz mniej obecnie modnych obligacji samorządów po stronie spadków są fundusze surowcowe, Turcja. 

Aktualności


Skarbiec TFI przejmie fundusz parasolowy BPS FIO, w którego skład wchodzą cztery subfundusze. Skarbiec zapowiada też swoje zamiary jako konsolidatora rynku, ma apetyt na połączenia. Tymczasem na sprzedaż wystawiono Noble Funds TFI, jako część masy upadłościowej Getin Noble Banku.

Inwestorzy w tym roku powinni pamiętać o zmianie przepisów podatkowych. Podatek nie będzie pobierany przy umorzeniach, tym samym trzeba go będzie płacić po końcu roku, sumując zyski i straty. Z jednej strony pozwala to na optymalizacje np. z akcjami czy obligacjami, z drugiej będzie stanowić nowy obowiązek, który najlepiej scedować na automatykę PIT przez internetowy portal MF. Optymalizacje mogą być zachętą dla inwestorów do większej aktywności, ale należy pamiętać, że najniższy podatek to ten, który nie jest zapłacony, bo zysk nie jest zrealizowany! Czyli nadal można chować zysk pod parasolem subfunduszy.

Przejdźmy do notowań z 2024-01-17

Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów

Wzloty w terminie 3M:
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych 12.0%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 10.29%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 9.33%
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O 9.06%
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG 8.95%

Fundusze długu zagranicznego dały zarobić, ale już ostatni miesiąc nie jest taki zyskowny, co pokaże jeszcze w ujęciu 1M:

Wzloty w terminie 1M:
PKO Papierów Dłużnych USD 2.79%
Pekao Obligacji Dolarowych Plus 2.68%
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój 1.82%
Pekao Obligacji Europejskich Plus 1.71%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 1.1%

Tu już są zupełni inni liderzy, dolarowi, bo złotówka przestała ostatnio zyskiwać do dolara, a nieco traciła. I podobnie po stronie spadków, lider już nie jest liderem 1M:

Upadki w terminie 3M:
PKO Papierów Dłużnych USD -1.72%
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych -0.68%

Upadki w terminie 1M:

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych -4.58%
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -2.57%
inPZU Obligacje Inflacyjne O -2.48%
inPZU Zielone Obligacje O -1.21%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące -1.05%

Pasmo szybkich zysków z długu zagranicznego zostało zapauzowane. 

Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów

Wzloty w terminie 3M:
Ipopema Obligacji 6.01%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych 5.56%
Pocztowy Obligacji 5.52%
Santander Obligacji Skarbowych 5.34%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 5.3%
Santander Obligacji Korporacyjnych 5.26%
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 5.25%
ALIOR Obligacji 5.23%
Allianz Obligacji Dynamiczny 5.16%
Franklin Elastycznego Dochodu B 5.01%

Ta długa lista wysokich zysków to pokaz  spadających rentowności i rosnących cen polskich obligacji. Tu nie ma strat, są co najwyżej niższe zyski funduszy o bardziej konserwatywnym, pieniężnym charakterze. I znów, wygląda to nieco inaczej, jeśli popatrzy się na okres 1M:

Wzloty w terminie 1M:
Eques Obligacji 2.03%
Pekao Konserwatywny Plus 1.76%
AGIO Kapitał 1.51%
Ipopema Obligacji Korporacyjnych 1.27%
PZU Energia Konserwatywny 1.24%
Pekao Konserwatywny 1.23%
Ipopema Konserwatywny 1.13%
QUERCUS Dłużny 2 1.13%
SGB Bankowy 1.12%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 1.11%

Tu do listy dochodzą subfundusze mieszane, korporacyjne. Są zarazem odporniejsze na zmiany notowań obligacji hurtowych SP. A te pokazuje to strona spadkowa:

Upadki w terminie 1M:
Goldman Sachs Obligacji -0.63%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny -0.59%
Pekao Dłużny Aktywny -0.5%
Goldman Sachs Indeks Obligacji -0.48%
UNIQA Obligacji -0.47%

Pozostałe fundusze 1M

Wzloty w terminie 1M:
PKO Akcji Rynku Japońskiego 8.45%
QUERCUS short 8.23%
Goldman Sachs Japonia 5.94%
inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O 4.91%
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA 4.49%
PZU Medyczny 4.09%
Esaliens Okazji Rynkowych 3.86%
Esaliens Spółek Innowacyjnych 3.72%
Pekao Dochodu USD 3.27%
PKO Medycyny i Demografii Globalny 3.14%

Posucha na krajowym rynku w ostatni miesiąc, więc listę wzlotów zajmują fundusze zagraniczne, np. Japonii (mój ulubieniec), USA (nowy rekord SP500). Cicha woda brzegi rwie.

Upadki w terminie 1M:
Superfund Akcji Blockchain -19.77%
QUERCUS lev -14.07%
inPZU Akcje Rynku Złota O -10.41%
Superfund Silver -9.44%
Superfund Spółek Złota i Srebra -9.42%

Spora huśtawka na złocie dała się we znaki funduszom surowców, słabo było na krajowym rynku - czekamy tu na zmiany.   

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

10 stycznia 2024

Sprawdź sklep internetowy społecznościowo - NAJLEPSZA METODA

Na blogu polecałem już kilka metod sprawdzenia sklepu internetowego, wskazując zarówno, jak ważne jest czytanie regulaminu sklepu, jak i weryfikacja takich danych jak właściciel, adres, obecność rachunku na białej liście VAT. Niestety,  wiele osób odrzuca te metody jak zbyt trudne, złożone, wymagające wysiłku. Co gorzej, wybiera inną drogę, szuka opinii w sieci, i nie zawsze trafia na te prawdziwe.

W tej sytuacji mogę polecić społeczność, która wyręczy Was w weryfikacji sklepu i z racji doświadczenia oraz wspólnych celów jest wiarygodna. Chodzi o grupę obecna na Facebook Bezpieczny sklep (Legalniewsieci.pl), założoną przez twórcę witryny legalniewsieci.pl Gabriela Gatnera. Jest to obecnie największa grupa o tej tematyce, dedykowana nie tylko fałszywym sklepom, ale szeroko pojmowanym nieuczciwym zachowaniom w e-handlu. 

Na grupie dominują prośby o sprawdzenie konkretnego sklepu. Z pomocą administratorów i grupowiczów bardzo szybko można dowiedzieć się, czy dany sklep wygląda podejrzanie lub ma coś na sumieniu. W ten sposób grupa stała się największym źródłem informacji tego typu, dużo pełniejszym i doskonalszym niż sama strona Legalniewsieci. Wystarczy użyć opcji wyszukiwania w grupie, by znaleźć potrzebne wpisy.

Obserwowałem te posty przez dłuższy czas i zauważyłem, że podejrzane sklepy można zwykle przypisać do jednej z kilku kategorii:

1. Sklepy-oszustwa, najczęściej "na słupa" - fałszywe sklepy powstałe w celu wyłudzenia tak jak kiedyś opisany przeze mnie przypadek TUTAJ. Powstają na krótko, oferują często meble, elektronarzędzia, czasem elektronikę lub zabawki. Dominuje płatność przelewem na prywatne konto osoby trzeciej, fikcyjnie zatrudnionej. Założone w celu jawnego złodziejstwa - towar nie istnieje.

2. Sklepy anonimowe - sklepy, których właściciel nie podaje swoich danych, nader często oferujące towar z Chin. Pomimo polskich domen i języka zwykle okazują się fasadami biznesów zagranicznych osób, bo odległość daje im dodatkową ochronę. Anonimowość pozwala im bezkarnie łamać prawa polskiego konsumenta w zakresie reklamacji, terminu dostawy czy obiecanej jakości lub ilości produktu. 

3. Sklepy dropshippingowe - to pośrednicy z Polski i innych krajów, sprzedający najczęściej towar z AliExpress. Pomimo jawności swoich interesów są tematem dużej liczby wpisów oraz komentarzy, bo ich wątpliwa prawnie i moralnie działalność pozostawia po sobie masę ofiar. Głównym zastrzeżeniem jest tu jakość towaru sprzedawanego po zawyżonej cenie, zakłamany marketing i ukrywanie czasu dostawy oraz faktu pośrednictwa poprzez informację o tym tylko w regulaminie - którego rodacy zwykle nie czytają.

Gros wpisów osób poszkodowanych można przypisać do jednej z tych trzech kategorii. Inne problemy, takie jak naruszenia praw konsumenta przez znane sklepy, czy przedsiębiorcy jawnie podające swoje dane i zarazem oszukujący klientów, stanowią rzadkość. 

Dlaczego warto przystąpić do grupy? Członkowie grupy nie są zobowiązani do żadnej aktywności, ale mogą korzystać z jej zasobów, w razie potrzeby pytać o konkretne sklepy. We wpisach nie brakuje adresów domen świeżo powstałych sklepów. Liczność grupy przekroczyła 70 tysięcy osób (stan na początek 2024 roku; w 2021 roku w lutym było to ponad 20 tys. osób) i dynamicznie rośnie. Zauważyłem, że grupa ma wartość edukacyjną: wiele osób, które dało się w przeszłości nabrać, uczy się dostrzegać schematy działania nieuczciwych sklepów i wkrótce udziela informacji i pomocy innym członkom w zupełnie nowych sprawach. Chichotem losu jest to, że grupa funkcjonuje na portalu Facebook, który wabi reklamami ofiary sklepów. 

Zachęcam, nawet jeśli sami nie skorzystacie, wspomnijcie grupę znajomym, mówcie o problemie nieuczciwego handlu. Jej społecznościowy charakter, łatwość otrzymania informacji i wymiany doświadczeń jest w mojej ocenie obecnie najskuteczniejszą metodą ostrzegania i edukacji konsumentów. Im więcej osób na tym skorzysta, tym większa szansa na bezpieczne zakupy. Link do grupy TUTAJ.