22 stycznia 2022

Fundusze inwestycyjne, grudzien 2021

Dane z minionego miesiąca

Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych - na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie miesiąca sprzedaży w podziale na typy funduszy polecam na Analizy.pl 

 Dzisiejsze zestawienie aktywów publikuję z zastrzeżeniem, że może zawierać braki związane z błędami lub brakami raportu IZFiA, jakie dotyczą części subfunduszy, np mFunduszy i PZU/inPZU. Nie mniej jednak wierzę, że pozycja tychże nie uległa gwałtownej zmianie, co pozwala wierzyć w poprawność poniższych list.

Agregowane dane nadal wskazują na znaczne odpływy z rynku długu, i to nie tylko długoterminowego.

Największe wzrosty:

1. PKO Technologii i Innowacji Globalny 205.05 MLN PLN 6.63%
2. QUERCUS Obligacji Skarbowych 170.14 MLN PLN 94.13%
3. PKO Obligacji Rynku Polskiego 150.16 MLN PLN 22.33%
4. QUERCUS Ochrony Kapitału 127.77 MLN PLN 11.56%
5. PZU Oszczędnościowy 67.39 MLN PLN 3.4%
6. PKO Dóbr Luksusowych Globalny 54.06 MLN PLN 8.33%
7. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 48.89 MLN PLN 9.62%
8. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 45.76 MLN PLN 9.07%
9. PKO Medycyny i Demografii Globalny 42.46 MLN PLN 7.56%
10. PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 41.85 MLN PLN 7.62%

Kolejny miesiąc, w którym do TOP10 trafia mniej funduszy dłużnych, a dużo akcji zagranicznych. To może być zaskoczeniem, ale tak jak PKO dominowało na rynku długu ilością aktywów, tak i na rynku akcji zagranicznych ma swoje mocne karty. Warty odnotowania jest też przyrost aktywów QUERCUS Obligacji Skarbowych o ponad 94%. Spoza ww. listy sporym przyrostem % aktywów mógł się też pochwalić QUERCUS lev.

Największe spadki:

1. Generali Korona Dochodowy -172.99 MLN PLN -3.26%
2. PKO Obligacji Długoterminowych -171.56 MLN PLN -5.55%
3. NN Krótkoterminowych Obligacji -157.78 MLN PLN -3.47%
4. PKO Obligacji Skarbowych -124.81 MLN PLN -1.91%
5. Generali Oszczędnościowy -93.96 MLN PLN -7.2%
6. Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond -85.71 MLN PLN -35.78%
7. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK -79.78 MLN PLN -3.08%
8. Santander Dłużny Krótkoterminowy -70.56 MLN PLN -2.92%
9. BNP Paribas FIO - Subfundusz BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania -68.87 MLN PLN -3.27%
10. NN FIO Obligacji 2 -67.72 MLN PLN -3.3%
Po stronie spadków wyraźnie nadal daje o sobie znać rynek długu, jednak skala nie jest duża, co nawet jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ujemne saldo nabyć i umorzeń. To nie był dobry miesiąc dla długu.

Aktualności

Witajcie w Nowym Roku, gdzie TFI od razu zapowiedziały mnóstwo atrakcji w posatci nowych subfunduszy. I nie tylko zapowiedziały: przechodzą do czynów, a pierwsze jest inPZU z siedmiona nowymi subfunduszami: Obligacje Inflacyjne, Akcje Europejskie, Akcje Sektora IT, Akcje Sektora Nieruchomości, Akcje Rynku Surowców, Akcje Rynku Złota, Akcje Zielonej Energii.

Notowania z 19 stycznia 2022 użyłem do pokazania sytuacji bieżącej.

Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów

Wzloty w terminie 3M:
PKO Papierów Dłużnych USD 0.71%

Pozostałe fundusze mają wyniki ujemne, dość zmienne, nie brakuje jednak takich, które traciły kilka procent w miesiąc. Największe straty to rynki wschodzące.

Upadki w terminie 3M:
Generali Obligacje: Nowa Europa -9.51%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące -8.85%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących -6.03%
Aviva Investors Obligacji Globalny -5.89%
Opera Avista-plus.pl -5.79%
Noble Fund Strategii Dłużnych -5.25%
PKO Bursztynowy -4.72%

Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów

Wzloty w terminie 3M:
AGIO Kapitał 1.76%
MetLife Konserwatywny 0.39%
PKO Obligacji Samorządowych 0.36%
PKO Obligacji Samorządowych II 0.28%
MetLife Konserwatywny Plus 0.25%

Pierwsze jaskółki odbicia, w nadal dość trudnej sytuacji rynku długu, dotyczą funduszy konserwatywnych. W okresie 1M takimi przykładami są:
Pekao Konserwatywny Plus 0.77%
Superfund Spokojna Inwestycja 0.45%
Ipopema Konserwatywny 0.37%
Fundusze obligacji nadal tracą:

Upadki w terminie 3M:
Noble Fund Obligacji -9.04%
Generali Obligacje Aktywny -8.64%
Ipopema Obligacji -7.76%
Pocztowy Obligacji -7.61%
Opera Avista.pl -6.97%

Pozostałe fundusze:

Sytuacja na rynkach była zmienna, akcje nie odleciały na nowe szczyty, jednak nadal trzymały się fundusze surowcowe i niektóre dywidendowe rynków rozwiniętych. Odbicie tureckiej giełdy towarzyszą wahania liry, co nadal niepokoiło inwestorów w fundusze Turcji. Ale dużo wyraźniejsze spadki to spółki technologiczne i growth, przy czym najgorszy wynik w terminie 3M przypada liderowi długich terminów: to Skarbiec Spółek Wzrostowych. Niepokojąca jest też sytuacja na granicy Ukrainy, co odbija się na notowaniach nie tylko spółek ukraińskich, ale i rosyjskiej giełdzie. Mówi się o wojnie, czy do niej dojdzie? Tego nie wiem, jednak wierzę, że starzejące się społeczeństwa wojen nie potrzebują.

Wzloty w terminie 3M:
AGRO Global Markets 8.07%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 7.28%
Allianz Global Metals and Mining 6.17%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 5.49%
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa 4.78%

Upadki w terminie 3M:
Skarbiec Spółek Wzrostowych -34.17%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich -24.87%
Ipopema Globalnych Megatrendów -20.91%
Investor Rosja -20.77%
Opera Equilibrium.pl -19.39%

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

16 stycznia 2022

Revolut Sejf z oprocentowaniem na depozyty PLN! Jest haczyk.

Revolut Bank dotarł do 28 krajów, od niedawna też oferuje oprocentowane depozyty dla dwóch walut: EUR i PLN. Ten produkt nazwano "Sejf na oszczędności".

Gdy pojawiła się informacja o oprocentowaniu depozytów EUR, wiedziałem, że już niedługo doczekamy się i oferty dla PLN. Niewykluczone, że w kolejnym kroku również dla innych walut. Oferta ta możliwa była dzięki bankom partnerskim. W przypadku PLN rolę partnera pełni Aion Bank.

Oprocentowanie w Revolut różni się w zależności od planu. W planie Standard dla depozytu PLN jest to 0,95% w stosunku rocznym, Plus 1%, Premium 1,2%, Metal 1,4%. Dla depozytów w EUR oprocentowanie jest niższe i zaczyna się od 0,1% i kończy na 0,3%. Odsetki są naliczane codziennie.

W sumie jest to pozytywna informacja dla użytkowników, ale... Są dwa "ale". Pierwsze to fakt, że Revolut jest tu pośrednikiem, i jak można się domyśleć, oferta pośrednika może nie być tak dobra jak bezpośrednia. Aion Bank niedawno podnosił stawki oprocentowania kont oszczędnościowych, wynoszą one od 1% (oferta bezpłatna) do 2% (najwyższy abonament). Oferta poprzednia także była wyższa niż oferta Revolut.

Drugie "ale" to kwestia naliczania podatku. Jak informuje: Revolut nie będzie pobierać podatku od odsetek wpłaconych do Twojego Sejfu na oszczędności. Nie posiadamy uprawnień do udzielania porad podatkowych i ich nie udzielamy. I męcz się sam(a), czy płacić podatek od każdej naliczonej kwoty, czy od sumy (a to kolosalna różnica) i gdzie i kiedy wpłacić podatek. To też nie brzmi zbyt konkurencyjnie do oferty banku, bo Aion Bank nalicza i odprowadza podatek Belki. 

Plusem jest gwarancja bankowa udzielana w banku partnerskim.

8 stycznia 2022

Fundusze akcyjne i mieszane w długich terminach, 2021

Ten wpis jest cykliczną kontynuacją przeglądu funduszy, jaki pierwszy raz zrobiłem w 2020 roku. Funduszom dłużnym przyjrzałem się w poprzednim wpisie. 

Dla przypomnienia,  jak rok temu przeglądam fundusze otwarte: akcji, mieszane i surowcowe, których długoterminowe stopy zwrotu wyróżniają się i mogą wydać się atrakcyjne na tle konkurencji oraz na tle rynku długu. Liczę przy tym, że nasuną się mi - i Czytelnikom - spostrzeżenia.

Poprzednio dla funduszy dłużnych jako istotne kryterium przyjąłem poziom odsetek lokat bankowych i wziąłem poprawkę na rosnące stopy procentowe, które przeceniły obligacje. Dla funduszy akcyjnych nie muszę tego robić, uznaję jednocześnie, że podjęte w nich ryzyko powinno skompensować się z wyższą nagrodą i oddać ryzyka rosnącej inflacji. Dlatego jako próg pozostawiłem wartości stóp zwrotu dla okresu pięciu lat 25% dla akcji i 20% dla funduszy mieszanych i innych. Może wyda się Wam to niewiele, ale w dłuższym okresie czasu rynek różnie się zachowywał, a obie te wartości są przynajmniej dwa razy takie jak przy przeglądzie części dłużnej funduszy. Źródłem danych pozostaje serwis biznesradar. 

Zaczynamy od rodzimego rynku. Jeśli spojrzeć na WIG, to w roku 2021 kontynuował ruch w górę aż do jesieni i jest na poziomie powyżej jakiegokolwiek z ostatnich 10 lat. To pomogło funduszom akcji poprawić zeszłoroczny wynik i licznie pokonać umowną barierę, ale uwaga: WIG w pięć lat wzrósł około 33%, a fundusze?


Najlepiej wypadły tu fundusze o selektywnym charakterze, jak Quercus Agresywny czy dywidendowy Investor. Z kolei Investor Akcji jest właściwie funduszem akcji zarówno polskich, jak i zagranicznych, co nawet w tym wypadku mu pomogło. Z tych deklarujących szerszą politykę nieźle wypadł Metlife. W tabeli znajdziecie dwa razy fundusz NN Akcji ze względu na dwie kategorie jednostek. Jednostki K są dedykowane IKE/IKZE i ze względu na niższe koszty zarządzania dają lepsze wyniki.

Sytuacja jeszcze lepiej wygląda w segmencie małych i średnich spółek. To już chyba taka polska tradycja, że jak giełda rośnie, to MIŚS wychodzą na tym statystycznie lepiej niż uniwersalne fundusze polskich akcji. Bardzo dobry wynik Skarbca i BNP Paribas, wyraźnie słabiej innych bankowych funduszy tej grupy, ale klienci i tak byli zadowoleni:

Fundusze zrównoważone podzieliłem tym razem na grupy. W tej przypisane do Polski ponownie na szczycie jest Investor Zrównoważony, a Credit Agricole Dynamiczny Polski i NN Zrównoważony poprawiły wynik. Investor Zrównoważony ma sporą domieszkę zagranicznych akcji i pokazuje się w dwóch liniach: typ jednostki I dotyczy IKE, dawał on sporą przewagę.


Zrównoważone fundusze akcji zagranicznych - tu pojawił się Allianz Zbalansowana Multistrategia. Trójka liderów zdecydowanie odcięła się od konkurencji (w której mFundusz dla aktywnych był wysoko, ale nieco poniżej 20% zwrotu).

W grupie zrównoważone-inne ponad umowną barierą pojawiły się licznie fundusze zdefiniowanej daty NN (ponownie NN!) oraz dwa bardziej agresywne PKO. Jak rok temu obecne są też strategie z Pekao, ale już bez Chin:

W grupie stabilnej mamy tych samych liderów co rok temu: Investor, Ipopema, Skarbiec, a nowym gościem jest Santander.

Dwa rozwiązania absolutnej stopy zwrotu wyróżniły się w swojej grupie:

Oraz mieszane aktywnej alokacji:

które jednak serwis biznesradar nieco pomieszał z akcyjnymi, dlatego tu wyróżnia się UNIQA i Caspar Globalny, a które można śmiało porównać do najlepszych polskich funduszy selektywnych:

To nie był dobry rok dla funduszy złota, jednak pięciolatka nadal wyróżnia tę grupę:

W pozostałych surowcach liderami byli NN Indeks Surowców, PKO, Allianz — tu rok był profitujący:

I na koniec akcje zagraniczne. Tym razem lista jest tak długa, że musiałem podzielić ją na części. Lider, Skarbiec Spółek Wzrostowych, utracił część przewagi. To nie był też najlepszy rok dla spółek nowych nadziei, natomiast całkiem niezły dla rynku amerykańskiego, europejskiego, Indii, Rosji, Japonii, przy czym rynki rozwinięte były nieco mocniejsze. Nadal dobrze też zachowywały się strategie śledzenia megatrendów. Znajdziecie tu wielu liderów z roku poprzedniego, ale i kolejnych konkurentów. Jest w czym wybierać.
Podsumowując, po kolejnym roku liczba funduszy mieszanych i akcji prezentujących atrakcyjne wyniki wzrosła. Możliwe, że jakąś cegiełkę dodały tu malejące koszty zarządzania w funduszach. Większości funduszy sprzyjały oczywiście też okoliczności rynkowe ostatnich lat. Inwestorzy mogą przebierać w ofertach, biorąc pod uwagę nie tylko stopę zwrotu, ale i zmienność, siłę trendu. Pamiętajmy, że przeszłe wyniki nie są obietnicą przyszłych.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

1 stycznia 2022

Fundusze dłużne w długich terminach, przegląd 2021

Ten wpis jest cykliczną kontynuacją przeglądu funduszy, jaki pierwszy raz zrobiłem w 2020 roku.

Podobnie jak rok temu - i z tych samych powodów - chciałbym przyjrzeć się funduszom otwartym, których długoterminowe stopy zwrotu wyróżniają się i mogą wydać się atrakcyjne na tle konkurencji oraz na tle oferty banków. Ponownie skorzystałem danych z serwisu biznesradar. Poprzednio jako istotne kryterium przyjąłem poziom odsetek lokat bankowych i cel inflacyjny. Niestety rozbieżność celu inflacyjnego i realnej inflacji ze stopami procentowymi zmusza mnie do zaniedbania tego drugiego kryterium. Ostatnie dwa lata to głównie niskie stopy i mizerna oferta banków. Wzrost stóp  w obecnym roku przełożył się na spadki cen obligacji skarbowych, co uderzyło w wyniki funduszy. Uznałem więc, że kryterium oceny wyniku należy znowu obniżyć. Osiągnięcie już 10% zwrotu w 5 lat było dla większości funduszy dłużnych trudne.

Jak poprzednio zacznę przegląd od funduszy długu zagranicznego.


Fundusze globalne licznie pokonały tym razem umowną barierę. Liderem tej grupy jest NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Powyżej na dwóch pozycjach: jednostki kategorii K są do nabycia w ramach IKE/IKZE i tu widać, jak ważny to argument za użyciem konta emerytalnego. Wysokie wyniki zyskały też fundusze długu High Yield (obligacje wysokich rentowności). Mimo ryzyka z nimi związanego wydają się atrakcyjną opcją. Najlepszy wynik ma tu fundusz zagraniczny dostępny już na polskich platformach - Shroder.
Jakąś opcją w tym niespokojnym czasie były fundusze dolarowe Pekao; trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że znaczna część wyniku to skutek osłabienia PLN.
Kolejną opcją dla inwestorów były obligacje rynków wschodzących. Konkurencja w krótszym terminie jest dość ostra, ale grupa funduszy na czele z inPZU nie ma jeszcze pięciu lat. W tej sytuacji fundusz Allianza spod marki PIMCO jet aktualnie jedynym spełniającym kryterium przeglądu. Już za rok, dwa może się tu zakotłować.

Zobaczmy teraz fundusze długu polskiego. Jak wcześniej wzmiankowałem, perspektywa stóp procentowych i wzrostu inflacji pozbawiła ich zysku z tego roku, i cała atrakcyjność spadła. Być może to tylko fala, która odbije już wkrótce. Na razie rentowności obligacji skarbowych są na fali wznoszącej.

W pierwszej grupie dominują fundusze o dość konserwatywnym charakterze. Ich wyniki są zbliżone do funduszy globalnych z początku tego wpisu. Można powiedzieć, że obniżenie oczekiwań i zbieg wspólnych globalnych wydarzeń przybliżył polskie i zagraniczne fundusze. Liderem powyższej grupy jest BNP Paribas Lokata Kapitału, a dalej fundusze Superfund Spokojna Inwestycja - tak jak rok temu. Po wynikach trzyletnich widać jednak, że Agio Kapitał i korporacyjny Santander będą już wkrótce ścigać je.

W grupie polskich obligacji najlepszy rezultat osiągnęły fundusze NN. Ponownie można tu zobaczyć przewagę, jaką dają jednostki kategorii K. Dystans do pozostałych funduszy lidera jest obecnie olbrzymi pomimo kiepskiego roku 2021. Niemal cała liczna konkurencja odpadła.
Fundusze uniwersalne i krótkoterminowe, które najlepiej wypadły w tegorocznym przeglądzie mogą się pochwalić przede wszystkim niskim obsunięciem, same wyniki są średnio atrakcyjne. Najmniejszą stratę notował Metlife Konserwatywny, co pozwoliło mu awansować do grupy. Nadal bronią się rozwiązania Generali. Ponownie lidrem jest NN Investment Partners TFI. Brakuje funduszy Rockbridge, Ipopema, Noble Funds z tamtego roku, ich wynik spadł nieco bardziej.

Obraz całości rynku długu nie zachwyca. W kolejnym wpisie przyjrzę się funduszom rynków akcji i surowców, a także mieszanym. Choć nastąpi to już po Nowym Roku, będę bazować na danych z końca 2021 roku i stąd data ta pozostanie w tytule wpisu. 

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

12 grudnia 2021

Fundusze inwestycyjne, listopad 2021

Dane z minionego miesiąca

Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych  na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie miesiąca sprzedaży w podziale na typy funduszy polecam na Analizy.pl 

 Przeglądając raport IZFIA widzę, że nikt nie korygował nazw niektórych funduszy — jeśli znajdziecie błąd niżej, dajcie znać. Ponadto chyba po raz pierwszy z linku Analiz wyżej możecie porównać TOP/BOTTOM 10 salda nabyć i umorzeń z TOP/BOTTOM 10 zmian aktywów. IZFiA nie udostępnia zestawienia salda sprzedaży w tak szczegółowym rozbiciu, więc domyślam się, że dane analizowane są wprost z TFI.

Różnice między aktywami i sprzedażą wynikają albo ze zmian wartości jednostek, albo zachowania uczestników, którzy np. wypłacili i wpłacili. 

Największe wzrosty:

1. PKO Obligacji Samorządowych II 488.8 MLN PLN 266.32%
2. Skarbiec - Value 154.89 MLN PLN 97.79%
3. VIG / C-QUADRAT Konserwatywny 142.78 MLN PLN (nowy fundusz)
4. PKO Dóbr Luksusowych Gloablny 106.01 MLN PLN 19.52%
5. QUERCUS Global Balanced 101.93 MLN PLN 23.62%
6. Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 100.44 MLN PLN 26.58%
7. PKO Technologii i Innowacji Globalny 84.74 MLN PLN 2.82%
8. Santander Platinum Dynamiczny 84.26 MLN PLN 47.12%
9. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji 74.16 MLN PLN 58.24%
10. Pekao Strategii Globalnej 73.66 MLN PLN 33.43%

Liderem został jeden z nielicznych funduszy długu, który nie notował ostatnio istotnych spadków wartości jednostki, a przyrost o 266 procent robi wrażenie! Również Skarbiec ma jeden powód do dumy, bo notował prawie 98% wzrostu aktywów Skarbiec Value. Z niejakim hukiem pojawiło się nowe TFI: VIG / C-QUADRAT. Wyraźna jest obecność funduszy globalnych akcji, które oferują dywersyfikację geograficzną. To grupa, która najwięcej zyskała w saldzie nabyć i umorzeń jednostek. Na dalszych pozycjach, poza TOP 10, znalazły się np. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (piękna nazwa) oraz NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji, w obu przypadkach aktywa wzrosły powyżej 50%.
Na drugim biegunie jest...

Największe spadki:

1. PKO Obligacji Długoterminowych -635.81 MLN PLN -17.07%
2. Generali Korona Dochodowy -507.06 MLN PLN -8.72%
3. PKO Obligacji Skarbowych -487.2 MLN PLN -6.94%
4. Pekao Spokojna Inwestycja -387.29 MLN PLN -9.38%
5. BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania -304.24 MLN PLN -12.62%
6. NN Krótkoterminowych Obligacji -295.41 MLN PLN -6.1%
7. Pekao Konserwatywny -265.77 MLN PLN -8.41%
8. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK -246.97 MLN PLN -8.71%
9. NN Obligacji -220.86 MLN PLN -7.74%
10. Santander Dłużny Krótkoterminowy -212.13 MLN PLN -8.08%

Oczywiście to dług krajowy spada — obligacje skarbowe, ale i korporacyjne. Odpływ 5,7 mld środków robi swoje; także rosnące stopy procentowe odcisnęły swoje piętno, co jeszcze zobaczymy w aktualnych stopach zwrotu. Ale nie tylko: np. Aviva Globalnych Strategii odnotował spadek aktywów o niemal 59%. Jak na inne "globalne" z nazwy fundusze zastanawiająco dużo.

Aktualności

Poza wspomnianym debiutem VIG/C-QUADRAT TFI nie mam interesujących wiadomości o funduszach, przejdę więc do notowań z 2021-12-08.

Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów

Wzloty w terminie 3M:
PKO Papierów Dłużnych USD 4.8%
Pekao Obligacji Dolarowych Plus 4.17%
Pekao Obligacji Europejskich Plus 0.86%
Allianz Obligacji Inflacyjnych 0.15%

Pogoda bez zmian: słabość PLN to paliwo dla funduszy w walutach. Tym razem Allianz Obligacji Inflacyjnych uzyskał wynik dość niski, ale wciąż dodatni.

Upadki w terminie 3M:
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące -8.41%
Aviva Investors Obligacji Globalny -7.21%
Generali Obligacje: Nowa Europa -7.04%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących -6.73%
Opera Avista-plus.pl -6.02%

Najbardziej spadkami zostały dotknięte rynki wschodzące; w tych funduszach także mogą być obligacje krajowe, węgierskie, rumuńskie, tureckie i wiele innych. Skala spadku obligacji rynków rozwiniętych jest znacznie niższa, można mówić o względnej sile.

Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów

Wzloty w terminie 3M:
AGIO Kapitał 1.0%
PKO Obligacji Samorządowych 0.09%

I to tyle wzrostów. Stosunkowo mały spadek notowały NN (L) Obligacji Plus czy MetLife Konserwatywny.

Upadki w terminie 3M:
Generali Obligacje Aktywny -9.5%
Ipopema Obligacji -9.39%
Noble Fund Obligacji -8.38%
Opera Avista.pl -8.29%
Optimum Obligacji -8.03%
Pocztowy Obligacji -7.56%
Ipopema Dłużny -7.44%
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny -6.81%
PZU Dłużny Aktywny -6.61%
Generali Korona Obligacje -6.58%

Jest na co popatrzeć i zapłakać, prawda? Nawet 9% straty w trzy miesiące. Ale na funduszach zaczyna się rysować coś nowego. Przykładem niech będzie PZU Papierów Dłużnych Polonez:

Spadkowa linia zostaje przerwana i jest przystanek. Czyżby odbicie? Trochę za wcześnie, by to oceniać. Ale warto obserwować, może rynek da odpocząć?

Przejdźmy do aktywów bardziej ryzykownych. W terminie 1M widać zyski funduszy short. Ale patrząc nieco dalej, to nadal akcje amerykańskie są wysoko:

Wzloty w terminie 3M:
PKO Dóbr Luksusowych Globalny 11.39%
Rockbridge Value Leaders 7.79%
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 7.63%
Pekao Akcji Amerykańskich 7.54%
Pekao Dochodu USD 5.93%

Niepewność co do wirusa w wersji Omikron spowodowała trochę zamieszania. W ostatni miesiąc bujnęło naszym rynkiem, spółkami technologicznymi, a turecka lira sprawia, że rosnąca giełda w Stambule nie przekłada się na wyniki funduszy:

Upadki w terminie 1M:
Opera Equilibrium.pl -18.97%
QUERCUS lev -16.75%
Opera Universa.pl -15.33%
Skarbiec Spółek Wzrostowych -12.09%
Novo Akcji -9.93%
Noble Fund Akcji Polskich -9.45%
Novo Zrównoważonego Wzrostu -9.19%
PKO Akcji Nowa Europa -9.18%
Investor Turcja -8.81%
Investor Rosja -8.45%

No i ta Rosja, która straszy wojskiem na ukraińskim pograniczu! Stary niedźwiedź nie śpi, ale czy ma kły?

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.