16 stycznia 2021

Fundusze inwestycyjne, grudzień 2020

Dane z minionego miesiąca

Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych - na podstawie raportów IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ

Największe wzrosty:

1. Skarbiec - Konserwatywny 283.96 MLN PLN 83.07%
2. BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania 179.16 MLN PLN 8.13%
3. inPZU Inwestycji Ostrożnych 168.35 MLN PLN 113.04%
4. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 148.61 MLN PLN 6.46%
5. NN Krótkoterminowych Obligacji 138.83 MLN PLN 3.42%
6. PKO Obligacji Długoterminowych 129.09 MLN PLN 2.18%
7. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127.35 MLN PLN 4.61%
8. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 123.86 MLN PLN 4.64%
9. QUERCUS Ochrony Kapitału 116.11 MLN PLN 12.59%
10. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 111.84 MLN PLN 6.99%

Nabycia i umorzenia w funduszach w formie raportu znajdziecie na stronie IZFiA. Ostatni miesiąc nie przyniósł tu specjalnie zmian, powoli odbudowują pozycję fundusze dłużne, ale w perspektywie całego roku 2020 liderem wzrostu są fundusze mieszane, szczególnie te "pozostałe" : strategie, fundusze zdefiniowanej daty, aktywnej alokacji. Saldo sprzedaży nie jest tożsame ze zmianą aktywów - bo zmiany obejmują też wzrosty wartości jednostek, jednak przy niskich zmianach wartości jednostek w funuduszach można je utożsamiać. Dane o sprzedaży w podziale na subfundusze dalej nie są standardem w TFI, opieram się więc na aktywach. Więcej informcji o hitach sprzedażowych 2020 znajdziecie w artykule Analizy.pl.

A co widzimy po stronie wzrostów tym razem? Przeważenie do funduszy o konserwatywnym charakterze, zaskakujący lider - Skarbiec. Wysoka pozycja inPZU, PKO zdefiniowanej daty dopiero na czwartym miejscu. Dwa fundusze PZU, Mazurek był już miesiąc temu w TOP 10, Polonez pojawiał się okresowo, ostatnio w maju 2020.

Największe spadki:


1. PKO Obligacji Skarbowych -94.67 MLN PLN -1.39%
2. Generali Oszczędnościowy -50.81 MLN PLN -4.86%
3. Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji -47.87 MLN PLN -3.62%
4. Generali Profit Plus -32.6 MLN PLN -3.77%
5. Pekao Konserwatywny Plus -26.13 MLN PLN -1.73%
6. IPOPEMA Short Equity -18.82 MLN PLN -59.58%
7. QUERCUS Obligacji Skarbowych -15.46 MLN PLN -4.71%
8. QUERCUS short -14.42 MLN PLN -25.39%
9. Esaliens Oszczędnościowy -12.72 MLN PLN -3.59%
10. QUERCUS lev -11.88 MLN PLN -11.18%

Klienci PKO postawili raczej na obligacje długoterminowe kosztem krótkiego terminu, znów stracił Oszczędnościowy - ale tym razem procentowa strata jest niższa, i generalnie można powiedzieć, że ubytki w funduszach nie były zbyt bolesne. Dwóch liderów procentowych wzrostów mogliście zauważyć wyżej, a pozostali?

Procentowe wzrosty funduszy o aktywach>5 MLN w poprzednim miesiącu
1. inPZU Inwestycji Ostrożnych 168.35 MLN PLN 113.04%
2. Amundi Global Ecology ESG 8.16 MLN PLN 110.38%
3. Allianz Akcji Rynku Złota 13.96 MLN PLN 83.93%
4. Skarbiec - Konserwatywny 283.96 MLN PLN 83.07%
5. Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 11.41 MLN PLN 80.87%
6. Allianz China A-Shares 8.33 MLN PLN 59.31%
7. Investor Ameryka Łacińska 10.7 MLN PLN 56.79%
8. IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych 12.83 MLN PLN 54.0%
9. Amundi International Value 3.42 MLN PLN 46.5%
10. Pekao Megatrendy 9.92 MLN PLN 38.19%

Najczęściej kupowane fundusze

W Bossafund kupowano PKO Akcji Rynku Złota, o którym piałem przed tygodniem, NN Obligacji, Generali Korona Dochodowy, INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego i jako ostatni i zarazem akcyjny rodzynek SKARBIEC Spółek Wzrostowych. był on również popularny w mBanku obok mFunduszy (dla każdego, dla aktywnych), czasem pojawiły się Generali Korona Dochodowy i NN Obligacji.

Aktualności

Na platformie Bossafund.pl pojawiły się w ofercie 4 fundusze Metlife. Na bankowych platformach sporo się zmieniło, co skłania mnie do odświeżenia wpisu o nich w bliskiej przyszłości. Natomiast sam okres Świąt i Nowy Rok był spokojny i niewiele się działo, jeśli nie liczyć interwencji walutowej NBP w celu obniżenia wartośći złotego (tu ironiczne "dziękujemy"). Warta odnotowania jest inicjatywa portalu Analizy.pl punktowania TFI za pięć dobrych praktyk informacyjnych - dokładny opis TUTAJ. Standaryzacja i podawanie rzeczowych informacji powinna już dawno zagościć na rynku TFI, a tak nie jest.

Krótko o rynku na bazie notowania z 13 stycznia 2021. Miniony miesiąc, nawet kwartał, był dobrym okresem dla akcji i surowców, co z długiem?

Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów

Wzloty w terminie 3M:
Allianz PIMCO Emerging Local Bond 7.46%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 6.63%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 6.47%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 5.5%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 4.84%
Generali Obligacje: Nowa Europa 4.1%
Allianz PIMCO Income 3.56%
Bardzo duże zyski notowały fundusze długu krajów wschodzących, też Turcji.

Upadki w terminie 3M:
PKO Papierów Dłużnych USD -2.67%
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych -0.99%
Opera Avista-plus.pl -0.33%

Na drugim biegunie nieml pustka - gdyby nie interwencja NBP, fundusze dolarowe wypadłyby jeszcze gorzej. Zły czas długu krajów rozwiniętych. Walka o słabszego złotego wyszła dopiero w notowaniach 1M:

Wzloty w terminie 1M:
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 3.31%
Generali Obligacje: Nowa Europa 2.75%
Pekao Obligacji Europejskich Plus 1.95%
Pekao Obligacji Dolarowych Plus 1.67%
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu 1.47%
PKO Papierów Dłużnych USD 1.37%

Ostatnie tygodnie to korekta na długu krajów wschodzących:

Upadki w terminie 1M:
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych -0.97%
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących -0.58%
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -0.55%
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond -0.41%
MetLife Obligacji Światowych -0.22%

Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów

Wzloty w terminie 3M:
PZU Dłużny Aktywny 2.69%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2.21%
Generali Obligacje Aktywny 2.19%
SGB Dłużny 2.11%
Santander Obligacji Korporacyjnych 2.09%

Krajowe fundusze długu może nie dają tyle, co zagraniczne, ale nadal wyglądały dość atrakcyjnie na tle oferty banków. Na dalszych pozycjach są popularne fundusze Aviva, PZU, Skarbiec, NN, Generali, Ipopema. Nieliczne straty to np. dwa subfundusze BPS TFI.

Upadki w terminie 3M:
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych -1.47%
BPS Obligacji Korporacyjnych -0.91%
BPS Dłużny -0.82%
DB Fund Instrumentów Dłużnych -0.74%
ALTIUS Konserwatywny -0.54%

Pozostałe fundusze 1M

Wzloty w terminie 1M:
AXA Akcji Europejskich ESG 21.78%
Generali Akcje: Turcja 19.54%
Allianz China A-Shares 17.72%
AXA Selective Equity 15.81%
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 15.79%
Esaliens Małych i Średnich Spółek 13.29%
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek 13.23%
AGIO Akcji PLUS 12.75%
Superfund Akcyjny 12.26%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 12.13%

Długa lista, by pokazać, jak atrakcyjny miesiąc mieli zwolennicy akcji MiŚS, ale też klienci funduszy krajów wschodzących. A na granicy tej grupy nadal jest Polska. Liderem został jeden z nielicznych funduszy swojego rodzaju, AXA Akcji Europejskich ESG. ESG to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Inwestowanie w akcje spółek stawiajacych na te wartości jest ostatnio modne, ale nie musi oznaczać wiecznych i łatwych zysków. Dopiero gdy moda przerodzi się w kulturę dałbym tej grupie większe szanse. Wystrzał AXA jednak cieszy oko:

Upadki w terminie 1M:
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -16.57%
ALTIUS Short -9.47%
QUERCUS short -4.09%
Novo Globalnego Dochodu -1.92%
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -0.5%

W skali miesiąca bardzo nieliczne fundusze ze stratą, głównie gracze na spadki, jednak nie oznacza to, że można włączyć ryzyko na full. Pandemia nadal nie jest ujarzmiona, przedsiębiorcy buntują się, lockdown trwa.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

9 stycznia 2021

Kategorie jednostek uczestnictwa funduszy - co to jest i co daje?

Lokując w fundusze inwestycyjne kupujemy jednostki konkretnych subfunduszy. Potem śledzimy ich notowania. Wydaje się, że to proste i jednostka jednostce jest równa. Czas wyjaśnić, że istnieją jednostki "równiejsze" ;-) 

Jak być może pamiętacie z blogu, staram się korzystać z takich platform funduszy, by unikać opłat dystrybucyjnych. Utrzymanie tych dystrybutorów jednak kosztuje, więc TFI dzielą się z nimi opłatą za zarządzanie. Ale TFI mają jeszcze jeden sposób na oszczędzanie: mogą same pełnić rolę dystrybutora i sprzedawać jednostki bezpośrednio. Nie muszą się wtedy dzielić opłatą za zrządzanie, stąd część z nich nawet gotowa jest obniżyć opłaty, by skusić klienta. Ale jak to zrobić tylko dla klientów bezpośrednich, jak rozróżnić klientów?

Odpowiedzią jest wprowadzenie innej kategorii jednostek, którym towarzyszą inne warunki, w tym opłata za zarządzanie. W ten sposób ten sam subfundusz zasilany pieniędzmi jest dostępny poprzez jednostki różnych kategorii. Siłą rzeczy, skoro koszty zarządzania są różne, różne muszą być notowania jednostek i stopy zwrotu. I tak np. AXA, wprowadziła kategorię D jednostek w swojej platformie dystrybucji dla programu "Tanie oszczędzanie". Zaoferowała przy tym niższe opłaty za zarządzanie. Oszczędność dla klienta wynosi w 2021 roku od 0,3% do 1,4% rocznie, jak wskazują dokumenty TUTAJ.

Inny kanał dystrybucji to jeden z powodów wprowadzenia dodatkowej kategorii jednostek, ale są też inne powody. Np. fundusz Ipopema proponuje zakup jednostek kategorii A i B, przy czym dla kat. A minimalną kwotą pierwszej wpłaty jest 20 000 zł, a kat B - tylko 500 zł. Duża wpłata to przeszkoda, ale jest i nagroda za to - opłata za zarządzanie spada w kategorii A o około 0,2-0,5% rocznie w zależności od subfunduszu. Dla klienta oznacza to odpowiednio wyższy zysk, co można zobaczyć na stronie Ipopemy. Im dłuższa inwestycja, tym różnica bardziej widoczna.

Kategorię jednostki A uważa się za podstawową w funduszu i zwykle znajduje się w szerszej dystrybucji. Na dwóch kategoriach jednostek jednak ta historia się nie kończy. Fundusze, zgodnie z zaleceniem KNF, powprowadzały też odrębne kategorie dla takich programów jak IKE, IKZE, PPE (pracownicze programy emerytalne). Warunki w nich są wyraźnie preferencyjne dla uczestników, co łatwo wyjaśnić: to własna dystrybucja, klienci skłonni są dłużej oszczędzać, więc koszty spadają. Zyski klienta też rosną! Jak przykładowo to wygląda w  NN TFI i jakie są różnice, można sprawdzić na stronie notowań, zmieniając jednostkę na kategorię K.

Kanały dystrybucji, programy emerytalne, wysokie wpłaty - to główne powody uruchamiania kategorii jednostek. Są fundusze, jak PKO TFI, które wprowadziły ich bez liku: A, A1, A2, A3, C, C1, C2, C3, E,F,G,H,I, J, K, L - różnicując także opłaty dystrybucyjne. Na pewno tak duży fundusz ma pełno klientów-dużych przedsiębiorstw, z których wiele negocjuje jak najlepsze dla siebie warunki, co może być impulsem do powstawania kategorii jednostek. Dla klienta-szaraka jak ja do dyspozycji zostaje zwykle z tego niewiele. 

Sumując, warto wiedzieć o ofercie funduszy w aspekcie kategorii jednostek, choć jest to dla klienta z ulicy oferta wąska, a same TFI rzadko się kategoriami chwalą i tę wiedzę prezentują. A szkoda, bo porównania funduszy, bazując głównie na podstawowej kategorii jednostki, nie oddają możliwości dodatkowego zysku. Widać też, że koszty dystrybucji są jednym z powodów, dla których wynik podstawowych jednostek jest słabszy, niż mógłby być.

Mnie jako klientowi marzy się, by fundusze uruchomiły wspólną multi-platformę bezpośredniej dystrybucji, bo byłoby to wygodne mieć pod jednym adresem i loginem całą ofertę. Do tego w atrakcyjnej cenie, jaką dają niższe opłaty za zarządzanie (bez potrzeby dzielenia się). Jeden rachunek na zbycia, nabycia z pomocą procesora (nie ma potrzeby pamiętania numeru rachunku) i krótkie czasy realizacji byłyby idealnym dopełnieniem. 

1 stycznia 2021

Fundusze złota - jak inwestują i czy warto z nich skorzystać?

Przy przeglądzie funduszy akcyjnych w długim termnie zauważyłem dobry wynik funduszy złota. Przeczytałem wiele wpisów blogerów o inwestycjach w złoto, rozpatrujących głównie kruszec jako zabezpieczenie, szczególnie w formie fizycznej, na czasy wojny czy zawirowań. Z fizycznym złotem wiąże się szereg problemów, jak bezpieczne przechowywanie, zakup, marże handlowe. Nowsze wpisy sugerują coraz częściej jako alternatywę pasywne fundusze ETC (Exchange-Traded Commodity).

Fundusze ETC można kupić przez część biur maklerskich w Polsce, albo skorzystać z podmiotu zagranicznego jak Interactive Brokers, z czym mogą wiązać się bariery językowe. Zwolennicy tej formy powinni pamiętać o takich kwestiach jak ryzyko walutowe i prowizje za zakup ETC, które w bankach jeszcze doprawione mogą być kosztem kursów walutowych (spread). Podejście to jest o tyle usprawiedliwione, że przy większych kwotach i terminach prowizje są pomijalne, natomiast spread zależy od banku i DM. Do celów porównania można jednak przyjąć, że taka inwestycja będzie dawać wyniki zbliżone do samego kruszcu. Czy tradycyjne fundusze aktywne są w stanie im sprostać? To opcja często pomijana. Główny zarzut: zbyt wysokie koszty zarządzania. A kurs?

W okresie 10 lat kurs wyrażony w dolarach (świecowy) ulegał wahaniom, zauważalny jest lekki trend w dół, zbieranie sił w latach 2016-2018 i wybicie. Złoto nie jest więc kruszcem, który tylko drożeje, choć ceny u jubilera mogą dawać inne wrażenie. Co ciekawe, zmiana ceny w złotówkach (pomarańczowa) w krótszych terminach (60M, 24M) była zbliżona do tej dolarowej. Skoro kurs złota ulegał wahaniom, spadkom, czy strategia kup-i-trzymaj jest w pełni uzasadniona? Na to każdy musi sobie odpowiedzieć sam.

Co więcej, widać, że jeden z funduszy się wyróżniał. Symbol 3401.N to PKO Akcji Rynku Złota, inwestujący w akcje spółek kopalni złota. Ich kursy rosły nieraz szybciej niż samego kruszcu, który niejako lewarował zachowanie akcji. Tę przewagę widać też na wykresach w krótszym terminie (ostatniej hossy):

A jak inwestują inne TFI? Luka pomiędzy tytułowym aktywem a pozostałymi funduszami jest na tyle duża, że aż prosi się o uruchomienie funduszu indeksowego. Generali Złota (3971.N), który zajmuje drugie miejsce na pierwszym wykresie, inwestuje kupując fundusze ETC, więc różnicę do kursu złota zapewne robi niepełne zaangażowanie środków oraz koszty i opłaty za zarządzanie. Investor Gold Otwarty (2859.N) także oparł się o głównie o ETC, dodatkowo miksując fundusze DWS Gold Plus i Deutsche Invest.

Superfund GoldFuture (3932.N) zasila fundusz-matkę Superfund Green Gold Sicav i l lepiej radził sobie na drugim wykresie. Ciekawą strategię przyjął Quercus Gold (3443.N): inwestuje w kontrakty COMEX na złoto, a zabezpieczenie lokowane jest w obligacje. Odstawał on jednak od reszty wynikiem.

Na krótsze terminy tradycyjne fundusze mogą mieć pewne zalety: kupimy je bez opłat dystrybucyjnych, nie wymagają kont maklerskich i nie zmuszają klienta do obrotu walutowego.

Nie ma gwarancji, że fundusz PKO będzie nadal pokonywał konkurentów i ETC, a w szczególnych przypadkach akcje mogą zachować się odmiennie, bo zależą od działania spółek w konkretnych lokacjach. Historyczne notowania nigdy nie są obietnicą przyszłych wyników. Jednak formuła PKO wydaje się szczególnie kusząca podczas hossy złota i typowych finansowych zawirowań rynku; w bessie kurs może ulegać silniejszemu spadkowi. Podobną zasadę budowy ma subfundusz PKO Surowców Globalny, który również pokonywał konkurencję w długim terminie.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych

19 grudnia 2020

Jak wydrukować fakturę z Amazon?

Na blogu parokrotnie wspominałem o zakupach na Amazon.de - jak za nie płacić i jak obejść geoblocking. Amazon jest najlepszym miejscem na zakup czytnika Kindle, a czasem udaje się tam znaleźć inne ciekawe promocje, np. na dyski SSD. Jeśli potrzebujecie potwierdzenia takiego zakupu (jak nauczyciele niedawno), to pewnie szukaliście opcji "wydruk faktury". Jest ona dość ukryta w serwisie. Gdzie?

Zakładam, że przestawiliście język witryny na polski. Należy wejść w opcję "Moje zamówienia", i obok opcji "szczegóły zamówienia" w prawym rogu pojawi się link 'Faktura", a po kliknięciu rozszerzy do małego menu:

Tu wybieramy opcję "Faktura 1", a po jej kliknięciu pojawi się PDF o swojsko brzmiącym tytule Rechnung, oczywiście w języku niemieckim. Tak to wygląda na Amazon.de, a nie wątpię, że pozostałe Amazony również stosują języki narodowe swoich krajów, a nie ich klientów.

I właściwie nie byłoby sensu robić wpisu o tym trywialnym linku, gdyby nie jeden szczegół. Cała ta funkcjonalność nie działa, gdy używacie serwisów w wersji mobilnej. Czyli witryna Amazona na smartfonie nie pokaże wspomnianej opcji Faktura, dopóki nie przestawi się przeglądarki do pracy w wersji na komputer. Zaskakujące ograniczenie, które może stresować klienta, gdy akurat korzysta z komórki i naprędce potrzebuje dowodu zakupu. A nie jest to takie rzadkie, bo komórką można spokojnie dokonać zakupu, ściągnąć PDF i drukować dokumenty na drukarce sieciowej.

12 grudnia 2020

Fundusze inwestycyjne, listopad 2020

Dane z minionego miesiąca

Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych - na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie miesiąca - raporty sprzedażowe IZFiA TUTAJ

Największe wzrosty:


1. PKO Obligacji Długoterminowych 439.5 MLN PLN 8.0%
2. NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 234.17 MLN PLN 21.11%
3. PKO Technologii i Innowacji Globalny 173.84 MLN PLN 11.45%
4. Skarbiec - Spółek Wzrostowych 167.2 MLN PLN 21.66%
5. NN Obligacji 157.66 MLN PLN 4.56%
6. PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 149.01 MLN PLN 5.7%
7. Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 145.36 MLN PLN 11.35%
8. BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania 141.52 MLN PLN 6.87%
9. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 135.42 MLN PLN 6.26%
10. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 134.6 MLN PLN 9.19%

Zaroiło się od funduszy akcji i mieszanych! Niewiele poza listą znalazł się fundusz NN Akcji - obecnie największy otwarty fundusz akcji. Fundusze obligacji jeszcze są w TOP10, ale mniej liczne, a znajdzie się parę ze spadkiem aktywów:

Największe spadki:


1. PKO Obligacji Skarbowych -171.47 MLN PLN -2.45%
2. Generali Oszczędnościowy -136.97 MLN PLN -11.59%
3. Investor Gold Otwarty -102.18 MLN PLN -16.74%
4. PKO Akcji Rynku Złota -39.08 MLN PLN -7.59%
5. Pekao Obligacji Dolarowych Plus -30.12 MLN PLN -2.63%
6. QUERCUS Ochrony Kapitału -30.05 MLN PLN -3.15%
7. Investor Bezpiecznego Wzrostu -26.99 MLN PLN -13.05%
8. QUERCUS short -25.22 MLN PLN -30.75%
9. IPOPEMA Short Equity -24.17 MLN PLN -43.35%
10. PKO Papierów Dłużnych USD -19.36 MLN PLN -17.76%

Klienci PKO chyba wybrali obligacje długoterminowe ponad krótko - szczerze: wątpię w tę strategię. Zaskakująco wysoka pozycja funduszu Generali Oszczędnościowy to być może skutek bardzo nijakiego wyniku w listopadzie. Podobnie jest z Investor Bezpiecznego Wzrostu - wyraźnie apetyt na zyski jest wysoki. Spadek dolara to oczywiście strata funduszy dolarowych, złota - metali szlachetnych itd. Kwotowe spadki nie robią żadnego wrażenia. Fundusze raczej kupowano, niż zbywano, i trudno się dziwić: stopy procentowe pozostają niskie. Ale ceny obligacji są już i tak wysokie, więc rośnie apetyt na ryzyko w pozostaych segmentach.

Procentowe wzrosty funduszy o aktywach>5 MLN w poprzednim miesiącu
1. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 28.55 MLN PLN 157.03%
2. Allianz Obligacji Globalnych 27.07 MLN PLN 125.33%
3. Investor Indie i Chiny 22.56 MLN PLN 93.01%
4. QUERCUS lev 49.46 MLN PLN 87.19%
5. Investor Ameryka Łacińska 7.59 MLN PLN 67.52%
6. Skarbiec - Value 28.34 MLN PLN 67.43%
7. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 91.25 MLN PLN 66.65%
8. Allianz Akcji Globalnych 11.13 MLN PLN 65.12%
9. Allianz Artificial Intelligence 16.09 MLN PLN 56.82%
10. Allianz Europe Equity Growth Select 5.14 MLN PLN 56.16%
Tym razem tabelę zdonował Allianz. Gdzie klienci szukają szczęścia? Globalne/zagraniczne obligacje, akcje: Azja, Ameryka Łacińska - to typy, o jakich pisałem miesiąc temu. W całym miesiacu przyrost w funduszach akcyjnych pozostaje jednak dosyć skromny na tle długu, choć jest lepiej niż miesiąc temu. Procentowe spadki funduszy o aktywach>5 MLN w poprzednim miesiącu
1. IPOPEMA Short Equity -24.17 MLN PLN -43.35%
2. Generali Euro -19.06 MLN PLN -34.64%
3. QUERCUS short -25.22 MLN PLN -30.75%
4. IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych -5.28 MLN PLN -18.19%
5. PKO Papierów Dłużnych USD -19.36 MLN PLN -17.76%
6. Investor Gold Otwarty -102.18 MLN PLN -16.74%
7. Investor Bezpiecznego Wzrostu -26.99 MLN PLN -13.05%
8. Generali Oszczędnościowy -136.97 MLN PLN -11.59%
9. Allianz SFIO PIMCO Global Bond -5.48 MLN PLN -11.04%
10. Investor Dochodowy (Gotówkowy) -10.34 MLN PLN -10.18%

Skoro akcje zyskiwały, to nie fundusze short, ale i nie złoto - lista jest zbieżna z kwotowymi ubytkami.

Najczęściej kupowane fundusze

W mBanku częste gwiazdy to mFundusze: dla każdego, dla aktywnych. Ponadto Investor Obligacji, a akcyjnych pojawił się Skarbiec Spółek Wzrostowych, raz PKO AKcji Rynku Złota. W Bossafund NN Obligacji, Generali Korona Dochodowy i także PKO Akcji Rynku Złota, Skarbiec Spółek Wzrostowych.

Aktualności

Tym razem nie mam zbyt wielu informacji z rynku. Natomiast chciałbym wskazać ciekawe materiały wideo o konkretnych funduszach, jakie pojawiaja się w cyklu "Proszto w fundusz" na Analizy.pl i KupFUndusz.pl w kanale YouTube TUTAJ. Być może przy przerwie świątecznej będziecie mieli czas na na spokojne zapoznanie się z filmami.
A teraz notowania, wyjątkowo wcześnie w tym miesiacu, z 2020-12-10.

Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów

Wzloty w terminie 3M:
Allianz PIMCO Emerging Local Bond 5.84%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 5.37%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 4.42%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 4.18%
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 4.14%

Znaczna część tego wyniku to ostatni miesiąc. Rynki wschodzące cieszą się wzrostem po tym, jak rentowności rynków rozwiniętych doszły do ściany. Spójrzmy na spadki w krótszym terminie, gdzie to widać:

Upadki w terminie 1M:
Pekao Obligacji Dolarowych Plus -2.48%
Opera Avista-plus.pl -1.0%
Pekao Obligacji Europejskich Plus -0.43%
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus -0.27%
Allianz Strategic Bond -0.26%

Obecność Investor na powyższej liście wygląda słabo na tle konkurencji, ale to wyjątkowo mały fundusz, i nie jedyny wschodzący ze spadkiem: Generali też nie ma się czym chwalić w segmencie wschodzących krajów.

Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów

Wzloty w terminie 3M:
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2.12%
Santander Obligacji Korporacyjnych 2.02%
Generali Obligacje Aktywny 1.95%
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 1.82%
PZU Dłużny Aktywny 1.81%

Podobnie jak w segmencie zagranicznym, liderzy okresu 3M i 1M to zbieżna grupa, w której jest Santander inwestyjący także poza Polską. Tym samym odrabie straty i osiąga ATH i dodatni wynik YTD. Natomiast spadki w minionum miesiacu zasługują na nieco uwagi:

Upadki w terminie 1M:
Novo Papierów Dłużnych -0.93%
BPS Obligacji Korporacyjnych -0.83%
Optimum Obligacji -0.68%
Opera Pecunia.pl -0.55%
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych -0.5%
Skarbiec Obligacja -0.45%
PKO Obligacji Rynku Polskiego -0.45%
Noble Fund Obligacji -0.43%
QUERCUS Obligacji Skarbowych -0.42%
SEJF Obligacji -0.42%

Dłuższa lista ma pomóc ustalić, co było powodem: tak, to polskie obligacje przestały zyskiwać. Albo raczej, nie dały łatwo zarabiać. Zostawmy więc dług i zobaczmy na akcje.

Pozostałe fundusze 1M

Wzloty w terminie 1M:
Skarbiec Spółek Wzrostowych 21.15%
QUERCUS lev 21.11%
Skarbiec Top Brands 13.94%
Allianz Artificial Intelligence 13.56%
Novo Akcji 13.04%
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich 13.0%
Całkiem pokaźne wzrosty - po słabym październiku listopad przyniósł odbicie i na naszym rynku, i za granicami. Ti widać, że Skarbiec Spółek Wzrostowych cieszył się powodzeniem u klientów nie bez powodu. Kto tracił?

Upadki w terminie 1M:
ALTIUS Short -12.39%
Novo Globalnego Dochodu -5.4%
Superfund Alternatywny -5.31%
Superfund GoldFund -3.4%
Pekao Dochodu USD -3.09%
Generali Złota -3.06%
Investor Gold Otwarty -2.96%
QUERCUS Gold -2.77%
PKO Akcji Rynku Złota -2.55%

Znowu dłuższa lista i widać słaby punk: złoto. Mimo wiary w wartość kruszca to nie był jego miesiąc. Wzrosty na akcjach okazują się katalizatorem spadku złota. Tylko czy wzrosty się utrzymaja?

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.